Zagrodnik

 

14 grudnia 2018, 01:32

Partner

Logowanie

Reklama
Grupa producencka - szansa i interes

warning: Parameter 1 to theme_field() expected to be a reference, value given in /includes/theme.inc on line 170.

Od przeszło 10 już lat w naszym kraju wiele mówi się o grupach producenckich. Jednak powstają one bardzo opornie, a wiele powstałych albo nie prowadzi działalności, albo też dochodzi w nich do nieporozumień i rozpadają się. Tymczasem ta forma współpracy rolników cieszy się brukselskim "błogosławieństwem", wyrażanym specjalnymi dotacjami i zwiększonym poziomem pomocy. Choćby więc z tego powodu warto było by je zakładać.

Ale grupa to także szansa na zmniejszenie kosztów gospodarowania dla jej członków i zwiększenie przychodu ich gospodarstw. Jest to możliwe dzięki inwestowaniu w skali i obszarach niedostępnych dla pojedynczego rolnika, oraz możliwości rozwijania przetwórstwa, którego rolnik także prowadzić nie może. Skoro więc w grupie jest tak dobrze, to dlaczego nie mogą rozwijać się masowo?

Po pierwsze dlatego, że każda grupa musi posiadać lidera, mającego autorytet u wszystkich członków. Lider ten musi poświęcić masę swojego czasu na pracę dla grupy, musi też mieć świadomość, że konieczność działania dla wspólnego interesu, wcześniej czy później doprowadzi go do konfliktu z niektórymi członkami, wtedy gdy jego decyzje nie będą po ich myśli. Więc chętnych na liderowanie jest niewielu.

Drugi problem jaki dostrzegamy w funkcjonujących grupach, to niechęć do wydawania pieniędzy na pracowników, szczególnie jeżeli grupa jest tworzona przez gospodarstwa słabe ekonomicznie. Tymczasem bez ludzi ciągle pracujących nad organizacją wewnętrzną grupy (planowanie produkcji, zalecenia odmianowe, agrotechniczne, jakościowe), prowadzeniem i koordynacją zbytu, grupa nie osiągnie sukcesu. A to musi kosztować, i ten koszt członkowie muszą zaakceptować. Grupa musi być na tyle silna ekonomicznie, mieć tak dużą sprzedaż, żeby te koszty nie stanowiły znaczącego udziału.

I jeszcze jeden powód trudności w działalności grup, to skłonność jej członków do nielojalności wobec grupy, która objawia się szukaniem dla siebie lepszych możliwości zbytu. Powoduje to nie tylko nieporozumienia w grupie, ale przede wszystkim grupa nie realizuje podpisanych umów oraz nie wypełnia warunku że sprzedaż jej członków musi być realizowana przez grupę.

Opisane problemy mogą być przezwyciężone tylko wtedy, gdy członkowie grupy stanowią dobrany zespół, oraz wszyscy są świadomi obowiązków wynikających z podpisania umowy i będą ich dotrzymywać. Wtedy, nawet przy początkowych nieporozumieniach i trudniościach, grupa odniesie sukces, a wraz z nią jej członkowie.

Partnerzy