Zagrodnik

 

23 stycznia 2019, 19:28

Partner

Logowanie

Reklama
Nawożenie. Zalecenia sadownicze

warning: Parameter 1 to theme_field() expected to be a reference, value given in /includes/theme.inc on line 170.

Potrzeby pokarmowe roślin sadowniczych są bardzo wysokie i zależą od gatunku rośliny uprawnej, a nawet odmiany, od stanowiska. Dawki nawozów są zależne od zasobności gleby w składniki pokarmowe i od założonego poziomu plonowania. W rejonie Sandomierza i Opatowa gleby są zasobne w składniki pokarmowe, jednak składniki te muszą być regularnie uzupełniane, w związku z obfitym plonowaniem roślin sadowniczych: jabłoni, wiśni, grusz, czereśni, najlepiej co 2-3 lata wykonać analizę gleby i wtedy ustalić optymalne nawożenie dla danego obszaru sadu. Pierwiastkiem, którego brakuje najczęściej jest wapń. Rośliny sadownicze potrzebują od 180-250 kg/ha wapnia w czystym składniku. Zaleca się wtedy zastosowanie nawozów wapniowych. Efektywnym rozwiązaniem jest użycie preparatów biostymulujących zawierających CaCO3 w formie Mezocalc oraz wyciąg z alg morskich, który zawiera aminopurynę korzystnie wpływającą na rozwój i wzrost sytemu korzeniowego (w tym przede wszystkim korzeni włośnikowych) oraz lepsze pobieranie Ca, P, K. Zastosowanie tego typu rozwiązania zwiększa również wigor roślin w początkowej fazie rozwoju oraz odporność na czynniki stresowe.Bardzo ważnym elementem nawożenia jest nawożenie dolistne, ponieważ mikroelementy nie są pobierane z gleby przy pH 6,5-7. Dlatego nawożenie poza korzeniowe ma tak wielkie znaczenie, zwłaszcza jeśli chodzi o dostarczenie roślinom tych składników. Pierwsze zabiegi należy przeprowadzić w sadach jabłoniowych w fazie mysiego ucha i zielonego pąka, natomiast w sadach wiśniowych i czereśniowych w fazie pękania pąków. Warto wybrać nawóz zawierający aktywne kompleksy aminokwasów /glicyna-betaina/ i IPA – wpływają one na szybszą dostępność składników pokarmowych oraz ich aktywny transport w roślinie.Bardzo istotną fazą rozwojową, jest faza różowego pąka jabłoni i faza białego pąka wiśni i czereśni. Aby zwiększyć kwitnienie i zapylenie, poprawić produkcję i transport cukrów zalecamy stosować następny preparat zawierające w swoim składzie kompleks Seactiv oraz bor i molibden (Fertileader Gold BMo - 4 l/ha). Kompleks ten  wpływa na zwiększone pobieranie i transport azotu oraz produkcję białek i działa również antystresowo.Bezpośrednio przed sadzeniem młodych drzew zalecamy moczenie korzeni drzewek w celu lepszego ukorzenienia i lepszego pobierania składników pokarmowych z gleby. W tym celu stosuje się nawozy typu „Starter” zawierające w swoim składzie kompleks Fertiactyl (glicyna, betaina, zeatyna, kwasy humusowe i fulwowe oraz NPK 13-5-8). Kompleks ten wpływa na dynamiczny rozwój sytemu korzeniowego, wyższą urodzajność gleby, wysoką aktywność fizjologiczną roślin. W młodych sadach zalecamy również  opryskiwanie gleby pod drzewkami 1% roztworem „Startera” belką herbicydową w celu rozbudowy systemów korzeniowych drzewek i lepszego pobierania składników pokarmowych z gleby.

Partnerzy