Zagrodnik

 

23 sierpnia 2019, 23:13

Partner

Logowanie

Reklama
Zasady wzajemnej zgodności

Od kilku już lat obowiązują w naszym kraju przepisy odnoszące się do gospodarstw rolnych, regulujące sposób i warunki prowadzenia działalności gospodarczej. Brak szerokiej ich popularyzacji powoduje, że tylko niektóre z nich, dotyczące badań opryskiwaczy, rejestracji zwierząt, płyt obornikowych, są znane przez rolników. Tymczasem od początku 2009 roku wprowadzono tak zwane zasady Wzajemnej Zgodności, które uzależniają wysokość dopłat oraz dostęp do innych dotacji, od stosowania się przez rolników do szeregu przepisów. Wiele z tych uregulowań oznacza konieczność ponoszenia wydatków na dostosowanie gospodarstw, a czas na to jest niedługi, bo od 1 stycznia 2011 r., wejdą w życie kolejne regulacje.

Aby przygotować swoje gospodarstwo do tych wymagań, rolnicy mogą korzystać z doradztwa objętego dotacjami wypłacanymi przez ARiMR. Uprawniony doradca dokona oceny gospodarstwa, a w razie potrzeby opracuje plan dostosowania, dzięki czemu rolnikowi nie będą groziły kary za nierespektowanie przepisów. Wystarczy podpisać umowę z uprawnionym podmiotem doradczym oraz złożyć wniosek do ARiMR o dotację na usługi doradcze.

FUNDACJA GOSPODARKA i PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ uzyskała w dniu 09.03.2009 r. akredytację Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Nr DON-dr-14AKR/39ajg/2009

Fundacja Gospodarka i Przedsiębiorczość prowadzi doradztwo rolnicze pod nazwą AgroTiM, akredytowane przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

DORADZAMY

 • jak najtaniej dostosować gospodarstwo do wymagań Wzajemnej Zgodności,
 • jak pozyskać dotację na modernizację gospodarstwa,
 • jak pozyskać dotację na zakładanie i rozwój działalności gospodarczej,
 • co i jak produkować, aby osiągnąć najlepsze korzyści ekonomiczne.
 •  

POMAGAMY

 • wypełniać wnioski o dopłaty bezpośrednie,
 • wypełniać wnioski i biznes plany do wszystkich innych dotacji,
 • planować inwestycje, rozwiązania techniczne i technologiczne,
 • planować produkcję, ochronę roślin, nawożenie, żywienie zwierząt,
 • rozliczać podatek VAT, prowadzić ewidencje podatkowe,
 • pisać pisma, podania, odwołania, itp.

Podpisując z nami umowę, pomagacie nam w rozwoju bezpłatnych usług doradczych dla ludności.

Skontaktuj się z nami :
Doradztwo rolnicze

Fundacja Gospodarka i Przedsiębiorczość
ul. Zamoyskiego 27/5
30-519 Kraków
tel./faks 12 684 04 10

Partnerzy