Zagrodnik

 

23 stycznia 2019, 18:29

Partner

Logowanie

Reklama
Zwrot podatku akcyzowego

warning: Parameter 1 to theme_field() expected to be a reference, value given in /includes/theme.inc on line 170.

Urząd Gminy Koniusza informuje, że od 1.09.2008 do 30.09.2008 r. producenci rolni chcący otrzymać zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego mogą składać wnioski wraz z fakturami VAT lub ich kopiami stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 marca 2008 r. do 31 sierpnia 2008 r. w ramach limitu zwrotu podatku akcyzowego na 2008 r.

Roczny limit zwrotu podatku ustala się jako kwotę stanowiącą iloczyn stawki zwrotu podatku na 1 litr oleju napędowego, liczby 86 oraz powierzchni użytków rolnych będących w posiadaniu lub współposiadaniu producenta rolnego, określonej w ewidencji gruntów i budynków według stanu na dzień 1 kwietnia danego roku. Stawka zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej na 1 litr oleju w 2008 r. wynosi 0,85 zł.

Wymagane dokumenty:
1. Wniosek o zwrot podatku akcyzowego dostępny w urzędzie gminy bądź na stronie MF
2. Ksero umowy dzierżawy (oryginał do wglądu)
3. Faktury potwierdzające zakup oleju napędowego za okres 6 miesięcy poprzedzających termin złożenia wniosku.
4. Odpis z Krajowego Rejestru Sądowego - tylko w przypadku, gdy producent rolny podlega wpisowi do tego rejestru.

UG Koniusza przypomina również , że 15 września br. mija termin płatności III raty podatku rolnego, leśnego oraz od nieruchomości, a także II raty podatku od środków transportowych.

Partnerzy